Buitenschoolse Opvang in Risicowijken

Contactpersoon: Sven De Loght
Telefoon: 03 232 60 20
Fax: 03 231 68 04
Adres: Twee Netenstraat 13a
2060 Antwerpen
E-mail: dendam@elegast.be
Contacteer Den Dam
Website: buurtwerking.elegast.be

 

In samenwerking met: