Buitenschoolse Opvang in Risicowijken

Door het groeiend aantal buitenshuis werkende moeders, eenoudergezinnen, kinderen waarbij één of beide ouders in ploegen werken, ... is een grote nood ontstaan aan een kwalitatieve opvang voor en na school, op woensdagnamiddagen en in de vakantieperiode. Anderzijds zijn er nog steeds heel wat ouders die hun kinderen niet kunnen helpen met hun huiswerk omwille van bijvoorbeeld taalproblemen, maar ook omwille van de zorg voor de andere kinderen in het gezin.

Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen van de Antwerpse wijk Dam op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16u en 17u45 bij Elegast-Den Dam terecht voor huistaakbegeleiding. Tijdens de huistaakbegeleiding worden kinderen met leermoeilijkheden van nabij opgevolgd. Voor elk kind wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Zowel de school als de ouders worden nauw betrokken bij dit plan. Deze begeleiding wordt afgesloten als het kind zelfstandig kan werken en de schoolprestaties er op vooruitgaan. Soms is de leerachterstand op enkele maanden bijgewerkt. In andere gevallen kan de begeleiding langer duren. Het is belangrijk dat ook de ouders op de hoogte blijven van de prestaties van hun kind. Daarom worden er op regelmatige basis huisbezoeken met de ouders gepland om een goede opvolging te verzekeren.

Op woensdagnamiddag en in de schoolvakanties wordt een spelnamiddag georganiseerd. De spelnamiddag heeft zowel een ontspannende, preventieve als een educatieve opdracht. We leren de jongere op een veilige manier omgaan met leeftijdsgenoten en zich te houden aan regels en afspraken. We laten hem proeven van de verschillende mogelijkheden die er zijn om zich op een ’goede’ manier bezig te houden. Daarnaast wordt gedurende de hele vakantieperiode een speelpleinwerking aangeboden.

 

In samenwerking met: