Autonome Werksancties

Sinds 2002 beschikken rechters in België over de mogelijkheid om als hoofdstraf een werkstraf op te leggen, vandaar de naam ”autonome” werkstraf. Dit kan zowel bij politiezaken, als bij correctionele zaken. Een autonome werkstraf kan omschreven worden als ’het kosteloos verrichten van een aantal uren arbeid ten dienste van de gemeenschap’.
Deze arbeid gebeurt in de vrije tijd van de werkgestrafte, bijvoorbeeld na werk of studies. Op die manier kan de persoon die het misdrijf pleegde, de schade op een symbolische manier herstellen.
De filosofie achter de werkstraf is niet alleen het werken op zich. Het alternatieve karakter ligt erin dat de straf ook andere ’leeraspecten’ in zich draagt. Zo is het mogelijk dat de werkgestrafte nieuwe sociale contacten opdoet, professionele ervaringen bijschaaft, ... Dat bevordert de integratie in de maatschappij.

De dienst werkstraffen van Elegast werkt in opdracht van het Justitiehuis van Antwerpen. Zij staat in voor de praktische begeleiding van de Autonome Werkstraf voor cliënten binnen de leeftijdscategorie 18- tot en met 30-jarigen en de dienstverlening in het kader van een Bemiddeling in Strafzaken in het volledige gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het project AWS is een ’dispatchingproject’. De taak van het project bestaat erin de verschillende dossiers aan mogelijke werkplaatsen toe te wijzen, te ’dispatchen’.

De begeleider van Elegast gaat op zoek naar een geschikte werkplaats, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de werkgestrafte zoals bv interesses, capaciteiten, verplaatsingsmogelijkheden, beschikbare uren, ... De inhoud van de werkstraf kan zeer uiteenlopend zijn. Als mogelijke projectplaatsen komen rusthuizen, gemeentelijke diensten, ziekenhuizen, vzw’s, dierenasielcentra, technische diensten, sportdiensten, ... in aanmerking. Met de geselecteerde projectplaats worden afspraken gemaakt, die in een overeenkomst worden vastgelegd en door alle partijen ondertekend.
Eens het dossier is opgestart op de projectplaats ziet de begeleider van Elegast toe op de correcte uitvoering van de werkstraf. Zijn functie bestaat grotendeels uit het begeleidend aspect van de werkgestrafte en de prestatieplaatsen, zonder ook effectief met de werkgestrafte mee te werken.
De begeleider heeft een controlerende en informerende taak. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat de justitieassistent steeds eindverantwoordelijke blijft in het dossier.

 

Mede mogelijk door het federaal programma alternatieve gerechtelijke maatregelen