AANMELDINGSFICHE VIA-PROJECT

Gegevens aanmelderGegevens jongereGegevens huidige schoolGegevens huidig CLB

(indien niet aanmelder)Aanmeldingsreden - Bezordheden over cliënt/cliëntsysteem

1. Relevante informatie betreft reden van aanmelding over de jongere.


2. Relevante informatie betreft reden van aanmelding over de context.


3. Specifieke vraag aan het OOOC ( vraaggestuurde diagnostiek)

Geconcretiseerde vraagstelling is voorwaarde tot opstart

4. Specifieke diagnostische acties

( aanduiden gewenste acties; deze worden bij intake besproken )

Intelligentietesting

SON-R(2,5 - 7 jaar)
SON-R(6 - 40 jaar)
WISC-III-R (6 - 16 jaar)
WPPSI-III-NL (2.6 – 7.11 jaar)

Aandacht- en concentratietesting

Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)
Aandachts- en concentratietest (D2)

Ontwikkelingsanamnese

Ontwikkelingsanamnese

Vragenlijsten

Youth Self Report (YSR)
Teacher Report Form (TRF)
Children Behaviour Check List (CBCL)
Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)
Schoolvragenlijst (Elegast)
ADHD Vragenlijst
Vragenlijst Executieve functies (BRIEF)
HIPIC (Persoonlijkheidsvragenlijst -12jaar)
FFPI II (Persoonlijkheidsvragenlijst +12jaar)
Symptom Check List (SCL-90)
Children Depression Inventory (CDI)
Sociale Angst Schaal - Kinderen (SAS-K)

CompetentieBelevingsSchaal voor Kinderen (CBSK)
CompetentieBelevingsSchaal voor Adolescenten (CBSA)
Utrechtse Coping Lijst (UCL)
Feel-KJ (emotieregulatie, coping)
Vragenlijst rond gezin en opvoeding (OBVL, VGFO, VSOG, VNG)
Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI)
Ouder-Kind interactievragenlijst (OKIV)
Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS)
Vragenlijst Sociale Communicatie (SCQ)

Projectief materiaal

House Tree Person (HTP)
Children Apperception Test (CAT)
Thematic Apperception test (TAT)
Familie In Dieren (FID)
ZinAanvulTest (ZAT)
4-affecten tekeningen
Levenslijn
Ecogram/ Genogram
FamilieRelatieTest (FRT)
Test met gehechtheidsverhaaltjes

Observaties

Spelobservatie in het OOOC
Klasobservatie
Huisbezoek

5. Akkoorden

( aan te vinken ; jongere en 1 ouder moeten minstens akkoord zijn )

Vader
Moeder
Jongere
Opvoedingsfiguur

Verklaren hierbij akkoord te zijn met de aanmelding van de jongere voor het VIA- project.