AANMELDINGSFICHE VIA-PROJECT

Gegevens aanmelderGegevens jongereGegevens huidige schoolGegevens huidig CLB

(indien niet aanmelder)Aanmeldingsreden - Bezordheden over cliënt/cliëntsysteem

1. Relevante informatie betreft reden van aanmelding over de jongere.


2. Relevante informatie betreft reden van aanmelding over de context.


3. Specifieke vraag aan het OOOC ( vraaggestuurde diagnostiek)

Geconcretiseerde vraagstelling is voorwaarde tot opstart

4. Specifieke diagnostische acties

( aanduiden gewenste acties; deze worden bij intake besproken )

Testing

SON-R(2,5 - 7 jaar)
SON-R(6 - 40 jaar)
WISC-R
WPPSI-III-NL
House Tree Person (HTP)
Children Apperception Test (CAT)
Thematic Apperception test (TAT)
Familie In Dieren (FID)
ZinAanvulTest (ZAT)
4-affecten tekeningen

Vragenlijsten

ADHD Vragenlijst
Tea-CH (aandacht)
Youth Self Report (YSR)/Teacher Report Form (TRF)/Children Behaviour Check List (CBCL)
Schoolvragenlijst ( Elegast)
HIPIC ( Persoonlijkheidsvragenlijst -12jaar)
FFPI II (Persoonlijkheidsvragenlijst +12jaar)
Symptom Check List (SCL-90)
Children Depression Inventory (CDI) -> depressie
Beck Depression Inventory - NL (BDI-NL) -> depressie
Sociale Angst Schaal - Kinderen (SAS-K) -> sociale angst
Dissociation Questionnaire (DIS-Q)
Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE) -> eetproblemen
CompetentieBelevingsSchaal voor Kinderen (CBSK)
CompetentieBelevingsSchaal voor Adolescenten (CBSA)
Utrechtse Coping Lijst (UCL)
Feel-KJ (emotieregulatie, coping)
FamilieRelatieTest (FRT)
Vragenlijst rond gezin en opvoeding (OBVL, VGFO, VSOG, VNG)
Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI)

Observaties

Spelobservatie in het OOOC
Klasobservatie
Huisbezoek

5. Akkoorden

( aan te vinken ; jongere en 1 ouder moeten minstens akkoord zijn )

Vader
Moeder
Jongere
Opvoedingsfiguur

Verklaren hierbij akkoord te zijn met de aanmelding van de jongere voor het VIA- project.