Welkom bij Elegast

Elegast is een dynamische organisatie in Antwerpen die zich, in haar hulp- en dienstverlening, richt tot jongeren en hun gezin. Deze dynamiek impliceert dat er, vanuit de ervaring in het werkveld, wordt ingespeeld op de nieuwe noden en behoeften van de maatschappij. Dit echter zonder de kwaliteit van de aangeboden hulpverlening uit het oog te verliezen.

In haar dertigjarig bestaan is Elegast uitgegroeid tot een organisatie die zowat 24 hulpverleningsvormen aanbiedt. Begeleiding van jongeren die niet in hun thuismilieu kunnen blijven, die verwaarloosd of mishandeld worden, begeleiding van ouders, preventieve buurtwerking, gezinsbegeleiding, vakanties voor kansarmen, begeleiding van jongeren die crimineel gedrag stelden, ... Het is maar een greep uit het scala van aangeboden hulpverlening.

Elegast bereikt jaarlijks meer dan 13.000 jongeren en hun respectievelijke gezinnen. Het belangrijkste doel binnen de hulpverlening is de cliënten te ondersteunen en de kans geven, in een klimaat van vrijheid, respect en verantwoordelijkheid, te groeien als persoon. Elegast wil de cliënt, in een sfeer van vertrouwen en dialoog, de middelen bieden die hij nodig heeft om zich te integreren in en te participeren aan onze maatschappij.